Red Mercado y medio ambiente. Propuestas jurídicas para una economía verde.


Sobre a Rede ECOVER

A Rede "Rede Mercado e medio ambiente. Propostas xurídicas para unha economía verde" (ECOVER) é unha plataforma de colaboración académica integrada por profesores universitarios especializados en Dereito ambiental.

Rede Mercado e medio ambiente

A Rede “Rede Mercado e medio ambiente. Propostas xurídicas para unha economía verde” (ECOVER) é unha plataforma de colaboración académica integrada por profesores universitarios especializados en Dereito ambiental.

A Rede está dirixida a realizar estudos e actividades científicas sobre Dereito ambiental, como factor de intervención sobre a actividade económica para garantir a protección interese público ambiental, por unha banda, e como ferramenta de orientación e impulso do mercado cara a comportamentos socialmente responsables.

 

Nota: A finais de 2014 a Rede ECOVER obtivo financiamento para o desenvolvemento das súas actividades ata finais de 2015, por Resolución de 8 de outubro de 2014 pola que se conceden axudas para a consolidación e estructuración de unidades de investigación competitivas do sistema universitario de Galicia, convocadas pola Orde de 14 de maio de 2014 (DOG núm. 199, do 17 de outubro de 2014)

Máis información sobre a Rede

Coñece aos responsables da Xestión, Coordinación e Secretaría da Rede.

Saber máis

A REDE ECOVER está dirixida a acadar os seguintes obxectivos a curto e medio prazo.

Saber máis

A Rede “Mercado e Medio Ambiente. Propostas legais para unha economía verde ”(ECOVER) está composto por varios grupos de investigación e persoal investigador.

Saber máis

redecover.es