Red Mercado y medio ambiente. Propuestas jurídicas para una economía verde.


Nicolas de Sadeleer

Université Saint-Louis. Bruselas

Nicolas de Sadeleer
  • Nicolás de Sadeleer é profesor de Dereito naa Université de Saint Louis, Bruselas, e profesor invitado na UCL.
  • Desempeña un papel activo nos debates sobre cuestións xurídicas e institucionais da Unión Europea.
  • É autor de Environmental Principles (OUP, 2002) e EU Environmental Law and the Internal Market (OUP, 2014), e UE Marie Curie chair desde 2004 hasta 2005, na avaliación e xestión de riscos na Facultad de Derecho da Universidad de Oslo.
  • En 2010 foi galardonado cunha Cátedra Jean Monnet centrada nos conflictos entre comercio e medio ambiente, dentro do programa Jean Monnet da Comisión Europea,  programa que pretende estimular o ensino, investigación e reflexión no campo dos estudos sobre a integración europea no ámbito das institucións de ensino superior dentro e fóra da UE.

redecover.es